Uittreksel Justitiële Documentatie

Uittreksel Justitiële Documentatie

De Justitiële Informatiedienst voorziet ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen. Misdrijven en een groot aantal overtredingen worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)

Het uittreksel justitiële documentatie (het strafblad) geeft inzicht in:

  • of de betrokken persoon eerder met Justitie in aanraking is geweest
  • voor welke strafbare feiten deze verdacht is (geweest)
  • welke strafrechtelijke beslissing is genomen
  • welke straffen/maatregelen/voorwaarden daarbij zijn opgelegd
  • wanneer deze straffen/maatregelen zijn uitgevoerd en op welke manier

Delicten die geregistreerd worden in het Justitieel Documentatiesysteem:

  • Misdrijven (die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen)
  • Overtredingen (mits een (voorwaardelijke) beslissing OM of ZM met een taakstraf, vrijheidsstraf, geldboete (groter dan 100 Euro))
  • Specifieke overtredingen met betrekking tot openbare orde, fraude, zeden, ambtsovertredingen

Daarnaast worden onherroepelijke vonnissen vanuit een EU-lidstaat of verdragsland van personen met een Nederlandse nationaliteit opgenomen in de Justitiële Documentatie.

In de wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) is limitatief vastgelegd welke strafrechtelijke gegevens geregistreerd moeten worden, gedurende welke periode, welke persoon/instantie daarvan inhoudelijk kennis mag nemen, voor welk doel en welke informatie het betreft. De nadere uitwerking daarvan is beschreven in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg).