EBV-Handboeken en publicaties

EBV-Handboeken en publicaties

Brochures, factsheets en handboeken

Gegevenswoordenboeken

Onderstaand is het gegevenswoordenboek voor de Vreemdelingenketen te downloaden. Het gegevenswoordenboek Strafrechtketen is te benaderen op Het Interoperabiliteitsplatform (HIP).

Artikelen

Overig

Standaarden