EBV filosofie

EBV filosofie

Koppelen door te ontkoppelen: servicegerichte aanpak

EBV brengt een strikte scheiding aan tussen communicatietechniek en berichtinhoud: voor de inhoud van berichten hoeft niet altijd bekend te zijn hoe de verzending georganiseerd is en de postbode is niet altijd geïnteresseerd in de inhoud.

Het EBV-motto is: ‘koppelen door te ontkoppelen’. Hiermee volgt EBV nauwgezet de principes en uitgangspunten van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) om een servicegerichte aanpak in gegevensuitwisseling adequaat te ondersteunen.

Dat ontkoppelen kan op diverse niveaus geschieden:


  • inhoud en logistiek zijn niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden. De nieuwe logistieke standaarden kunnen ook “oude” berichtformaten die nog niet via de nieuwe semantische standaarden zijn gemodelleerd versturen;
  • ontvangen en verzenden van berichten staat los van de verwerking in de achterliggende applicaties;
  • nieuwe versies van semantische voorzieningen als het gegevenswoordenboek beïnvloeden niet rechtstreeks reeds geïmplementeerde gegevensuitwisselingen.

Aansluiten van ketenpartners

Voor een organisatie die voor de eerste keer gebruik gaat maken van berichtenuitwisseling volgens de technische, semantische en syntactische ketenstandaarden betekent dit meestal een forse verandering. Een verandering in de manier waarop men informatie verzendt en ontvangt en een verandering in de wijze waarop men de gegevensverwerking heeft ingericht. Een dergelijke wijziging is nodig om sowieso als organisatie een kanteling te kunnen maken van systeemgericht naar servicegericht.

Een plezierig gevolg van een andere manier van proces- en systeemintegratie is echter dat de communicatie van een volgend project (ongeacht het aantal ketenpartners waarmee data uitgewisseld wordt) in feite al voor een groot deel klaar ligt om opnieuw te worden gebruikt.