EBV dienstverlening

EBV dienstverlening

EBV ondersteunt haar klanten op inhoudelijk en technisch gebied bij het tot stand brengen van elektronische informatie-uitwisseling en de integratie van gegevens en processen tussen die organisaties.

Die ondersteuning bestaat uit zowel hulp bij ontwikkeling binnen ketenprojecten als het beheer van zowel afgesproken standaarden als met die standaarden ontwikkelde ketenproducten. EBV ondersteunt ten eerste de diverse justitie- en politieorganisaties in de strafrechts- en vreemdelingenketen. Daarnaast wordt ook binnen de jeugdbescherming- en jeugdstrafrechtsketen gebruik gemaakt van de EBV dienstverlening en standaarden.

Inhoud van de uitwisseling

Inhoudelijk ondersteunt EBV de ketenpartners vanaf het niveau van het ketenproces, via het beschrijven van de uitwisselingen in onderliggende interactieprocessen tot aan de bedrijfsdocumentspecificaties (incl. de daarin onderkende gegevens) en de techniek om die “documenten” daadwerkelijk uit te wisselen.

De belangrijkste bouwstenen hierbij zijn de gestandaardiseerde gegevens(groepen) die zijn vastgelegd in de zogeheten Gegevenswoordenboeken. Die gegevenswoordenboeken bevatten onder andere naast de gegevens(groepen) en (verwijzingen naar) codetabellen ook definities, ketenspecifieke restricties, verwijzingen en diverse andere metadata die de ketenpartners gemeenschappelijk hebben en die ze voor uitwisselingen (willen) hanteren. Een belangrijke afgeleide van het woordenboek zijn de berichtenboeken, die de bedrijfsdocumentspecificaties bevatten van de bedrijfsdocumenten die twee of meer ketenpartners met elkaar uitwisselen in een bepaalde proces.

Al deze producten worden ook door EBV centraal beheerd.

Logistiek van uitwisseling

Technisch ondersteunt EBV de ketenpartners bij het inrichten van een communicatie-infrastructuur waarmee op betrouwbare en veilige wijze informatie via netwerken (gesloten en openbare) uitgewisseld kan worden. Componenten hierbij zijn ondermeer een standaard berichtenprotocol en een stelsel van elektronische “postkantoren” (centrale en decentrale) welke voor de deelnemende ketenpartners de onderlinge communicatie mogelijk maakt.

Aan deze standaardcomponenten kunnen steeds meer nieuwe componenten worden toegevoegd. Zo zijn er herbruikbare componenten waarmee ketenpartners snel nieuwe uitwisselingen kunnen testen en ontwikkelen. Ook hebben we voorzieningen om transformaties door te kunnen voeren. Voorbeelden hiervan zijn data- en protocoltransformatie en is er een Digitale Waarmerkservice ontwikkeld.

Scheiding tussen inhoud en wijze van uitwisseling

De door EBV gehanteerde analyse- en ontwerp methode brengt een strikte scheiding aan tussen communicatietechniek en berichtinhoud: voor de inhoud van berichten hoeft niet altijd bekend te zijn hoe de verzending georganiseerd is en de postbode is niet altijd geïnteresseerd in de inhoud.