EBV diensten

EBV diensten

De afdeling binnen de Justitiële Informatiedienst:

  • beheert en ontwikkelt, in opdracht van haar klanten, gegevenswoordenboeken (ontologie├źn) waarvan onder andere de specificaties voor elektronisch berichtenverkeer worden afgeleid;
  • bewaakt de consistentie van deze gegevenswoordenboeken, zorgt voor samenhang ervan met andere ketenwoordenboeken alsmede met de basisregistraties die binnen de Nederlandse Overheid verplicht zijn en adviseert haar klanten over verdere doorontwikkeling;
  • beheert de semantische en syntactische ketenstandaarden en adviseert haar klanten over de verdere doorontwikkeling daarvan zodat eenheid in taal bevorderd wordt;
  • analyseert en ontwerpt ketenprocessen, definieert welke informatiestromen er nodig zijn om de informatiepositie van ketenpartners te verbeteren;
  • analyseert en ontwerpt, op basis van de semantische en syntactische standaarden en de reeds ontwikkelde gegevensdefinities die zijn vastgelegd in de gegevenswoordenboeken, de inhoud van de gegevensuitwisseling tussen organisaties zodat elektronisch uitgewisseld kan worden;
  • adviseert over en implementeert veilige en betrouwbare berichtenuitwisseling tussen justitie- en politieorganisaties maar ook met andere, buiten het justitie- en politiedomein opererende, organisaties via gesloten netwerken en netwerkverbindingen (Haagse Ring bijvoorbeeld) maar indien gewenst ook via het Internet. Voor al deze uitwisselingen wordt gebruik gemaakt van de Justitiestandaard voor elektronisch berichtenverkeer: Justitie Asynchroon Berichtenverkeer (JAB);
  • adviseert en ontwikkelt producten die, op basis van de toepassing van elektronisch berichtenverkeer, ontsluiting van informatie en ketendiensten beter mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn de elektronische handtekening en digitaal waarmerken.
  • ondersteunt bij simulatie-, keten- en connectiviteitstesten.