Immigratie- en Naturalisatiedienst

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft in het kader van haar strategische programma ‘IND bij de tijd’ gekozen voor een volledig digitaal werkproces. Voor de interne processen is hiervoor het systeem INDIGO ontwikkelt. Gezien de noodzaak van digitalisering van inkomende documenten en het digitaal archiveren van het (afgesloten) dossier, heeft de IND gekozen voor nauwe samenwerking met JustID. De IND maakt hierbij gebruik van zowel de scandienst als het CDD+.

Voor de gegevensoverdracht tussen JustID en de IND wordt van EBV-berichten gebruik gemaakt. Op dagbasis worden hierbij zo’n 20.000 berichten uitgewisseld. Door deze samenwerking heeft de IND zowel het substitutievraagstuk als haar archiveringsprobleem op kunnen lossen en van waarborgen kunnen voorzien.