E-depot

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

E-depot

De functie van het archief is dat overheidsorganisaties daarmee kunnen aantonen dat zij hun dienstverlening goed hebben georganiseerd. In een vluchtige internetomgeving is het dan ook van belang om een archief met volwaardige elektronische documenten te gebruiken als instrument om de neerslag van het handelen van een organisatie in weer te geven.

De Justitiële Informatiedienst biedt overheidsorganisaties/ ketenpartners het CDD+ (Centraal Digitaal Depot+) als E-archief of E-depot als middel voor het duurzaam, geordend en toegankelijk opslaan van E-documenten. Immers hebben overheidsorganisaties ook te maken met elektronische werkprocessen, waarbij de noodzaak om papieren documenten vast te leggen blijft bestaan. Ondanks dat ICT efficiencyvoordelen heeft opgeleverd, is dit niet op alle vlakken doorgevoerd als het gaat om documenten. Het gaat dan met name om documenten die als bewijsmiddel gelden.

De Justitiële Informatiedienst organiseert met het CDD+ wèl die aspecten, waarbij aan de voorkant rekening wordt gehouden met het substitutietraject alsook de elektronische handtekening en aan de achterkant van het proces het duurzaam opslaan van digitale documenten.

Naast het E-archief worden er nog vier standaarddiensten geboden die tezamen zorgen voor de organisatie van bovenstaande. In de afbeelding hiernaast is het CDD+ als basisvoorziening met de aanvullende diensten in samenhang in kaart gebracht