Digitale handtekening (GAAV)

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Digitale handtekening (GAAV)

Tegenwoordig worden documenten gedurende het bedrijfsproces vaak digitaal opgesteld. Ook worden er nog steeds papieren documenten opgemaakt omdat ze een ‘natte handtekening’ vereisen. Sinds 2017 is er bij de Justitiële Informatiedienst een nieuw product beschikbaar: de Gemeenschappelijke Authenticatie, Associatie en Valideringsdienst (GAAV). GAAV maakt het mogelijk om een ‘natte handtekening’ te vervangen voor een rechtsgeldige digitale handtekening.

GAAV bestaat uit drie stappen:

  • Een authenticatiedienst. Als een persoon een processtuk gaat ondertekenen, wordt middels het identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) vastgesteld wie de ondertekenaar is. Op basis van de vastgestelde identiteit wordt een authenticatiemiddel in de vorm van een login gecreëerd.
  • Een associatiedienst. De feitelijke ondertekening vindt plaats door het te ondertekenen stuk en de identiteitsgegevens van de ondertekenaar met elkaar te verbinden.

    De ondertekenaar selecteert een document in de werkomgeving en kan dit met de knop ‘Tekenen’ ondertekenen. Het resultaat is een elektronisch ondertekend stuk. Het document wordt daarmee ‘op slot gezet’ (om de ongewijzigde staat te kunnen garanderen) en voorzien van de gegevens van zowel het ondertekenproces als de identiteitsgegevens van de ondertekenaar. Dit is de associatie.

  • Een validatiedienst. Van een elektronisch ondertekend processtuk dient de ongewijzigde staat en de juistheid van ondertekening te kunnen worden bepaald. Dit gaat als volgt: iemand heeft een ondertekend document ontvangen. Een validatie-referentie in het document wordt aangeklikt waardoor er een validatie-webpagina wordt geopend bij de validatiedienst. Als het document bij de validatiedienst bekend en authentiek is, wordt de ondertekening getoond en weet de ontvanger dat die echt is.

De authenticatie en associatie vindt bij de betreffende organisaties plaats, terwijl de validatiedienst door Justitiële Informatiedienst wordt aangeboden. Meer informatie is te vinden op https://validatie.justid.nl.