Database-archivering

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Database-archivering

Binnen het werkgebied van de CDD+ klanten zijn grote hoeveelheden gestructureerde gegevens aanwezig die voor bewaring in aanmerking komen

Normaal worden deze data bewaard in databases die onder de betreffende systemen liggen. Echter, een behoorlijk aantal van deze systemen wordt op korte of middellange termijn vervangen.

Voorbeelden zijn:
- COMPAS door GPS (Openbaar Ministerie)
- Civiel door ReIS (Gerechten)
- INDIS door INDiGO (IND)
- CVS door IRIS (Justitie)

Deze oude informatiesystemen bevatten een mix van actieve en afgedane zaken. Voor de actieve zaken is een conversie van oud naar nieuw systeem veelal noodzakelijk om de zaken verder af te handelen. Voor oude zaken is dat niet nodig en vaak erg lastig. Om die oude data beschikbaar te houden, kan het oude systeem operationeel worden gehouden. Voor het beheer, rapportages en archiveringsdoeleinden zal dit echter een kostbare optie zijn.

Het is echter ook mogelijk om door middel van extractie de oude zaken uit de databases te filteren en op te slaan in XML. Het Nationaal Archief heeft in diverse studies onderzoek gedaan naar methodes om gestructureerde databases duurzaam te archiveren. XML is daarin als aanbevolen methode naar voren gekomen. Deze wijze biedt het voordeel dat de afgedane zaken benaderbaar blijven en duurzaam kunnen worden opgeslagen in bijvoorbeeld het CDD+.

Naar de mogelijkheden van extractie en opslag is al een eerste verkenning uitgevoerd. Deze verkenning heeft aangetoond dat database-archivering door middel van CDD+ haalbaar is. Verder onderzoek zal de scope en afbakening van de Database Archiving Service gaan aangeven.