Aanvullende diensten digitale duurzaamheid

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Aanvullende diensten digitale duurzaamheid

Naast het CDD+ als centraal e-depot biedt de Justitiele Informatiedienst vier standaarddiensten ten behoeve van digitale duurzaamheid. In onderstaand figuur is het CDD+ als basisvoorziening met de aanvullende diensten in samenhang in kaart gebracht.

Digitalisering

De Justitiële Informatiedienst biedt een mogelijkheid voor haar klanten om het papieren archief digitaal te maken, de zogenaamde scanservice. In Zutphen zijn complete scanstraten ingericht, waardoor in zeer korte tijd documenten gescand kunnen worden. Daarnaast kunnen de digitale documenten voorzien worden van kenmerken om het zoeken in het archief te vergemakkelijken. Het CDD+ is niet alleen inzetbaar voor digitalisering van historische archieven, maar wordt steeds meer ingezet om papieren poststukken te scannen en te verwerken, waardoor klanten grip krijgen op hun inkomende poststukken en daardoor op de verwerkingssnelheid van hun organisatie.

Uitwisseling

Een tweede functie van het CDD+ is uitwisseling. Het dient in toenemende mate als uitwisselingsplatform voor ketensamenwerking. Dit concept werkt al volop in de vreemdelingenketen en wordt momenteel beproefd in de strafrechtketen.

Ketenuitwisseling

Een aansluiting van ketenpartners op het CDD+ heeft grote voordelen voor de hele keten, aangezien de mogelijkheid bestaat om documenten onderling uit te wisselen of beschikbaar te stellen aan andere ketenpartners. Dat is mogelijk door het principe van enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik. Dat wil zeggen dat digitale informatieobjecten één maal worden opgeslagen en vervolgens door verschillende ketenpartners met behulp van ‘deeplinking’ benaderd kunnen worden. Op deze wijze ontstaat er één elektronische werkstroom. Maar ketenpartners blijven altijd eigenaar van de aangeleverde data en bepalen wie toegang krijgt tot welke gegevens. Doordat partners hun gedeelde documenten centraal opslaan en ontsluiten, kan worden gegarandeerd dat zij werken met dezelfde informatie en er geen ruis ontstaat. Bovendien wordt de feitelijke digitale uitwisseling van deze documenten vergemakkelijkt. Dit principe wordt met succes toegepast in de vreemdelingenketen en krijgt de komende jaren navolging in de strafrechtketen. Een goed voorbeeld hiervan is het proces-verbaal. Dit document wordt opgemaakt bij de politie en vervolgens hergebruikt op verschillende plekken in de keten. Bijvoorbeeld bij het Openbaar Ministerie, de Reclassering of het Centraal Justitieel Incassobureau.