Kennisontwikkeling en -deling

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Kennisontwikkeling en -deling

Het Centraal Digitaal Depot+ is een complex systeem waarin een groot aantal wettelijke kaders en technische randvoorwaarden een rol speelt. De kennis en kunde van dit systeem wordt geborgd binnen het Expertise- en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA), dat het CDD+ beheert. Standaardisatie, duurzaamheid, certificering en het verder ontwikkelen van het CDD+ zijn daarbij de speerpunten.

Justid streeft ernaar diensten op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven leveren. EDDA zorgt er daarom voor om ontwikkelingen op het gebied van standaarden, duurzaamheid en technologie te volgen. Denk daarbij aan het beheren en toegankelijk houden van digitale filmpjes, verhoren en 3D-foto’s van bewijsmateriaal. Kortom, EDDA wil vanuit haar taakstelling en dienstverlening haar klanten optimaal faciliteren bij de opslag van digitale archiefbescheiden én meedenken over nieuwe wegen in de digitale duurzaamheid.

De Justitiële Informatiedienst streeft ernaar om samen te werken met andere partners bij het ontwikkelen van duurzame digitale preservatiestrategieën en haar expertise beschikbaar te stellen aan andere organisaties die met deze problematiek te maken hebben.