Digitalisering en Vervanging

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Digitalisering en Vervanging

De Vervanging, Migratie en Conversie Service biedt de mogelijkheid om archiefobjecten te reproduceren of te vervangen van een fysieke drager, bijvoorbeeld van papier naar een digitaal formaat.

Het CDD+ heeft als belangrijkste taak om digitale archiefobjecten op een duurzame wijze op te slaan en voor onbepaalde tijd toegankelijk te houden. Een belangrijke voorwaarde aan deze opslag is, dat de objecten door de tijd heen de originele representatie, oftewel hun authenticiteit, behouden. Dit betekent dat eigenschappen van het object zoals de context, de inhoud, de structuur en het uiterlijk, “levenslang” of eeuwig onveranderd blijven. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een word-document na verloop van tijd niet meer te raadplegen is, omdat er geen software of hardware meer is die het document kan representeren.

Aan ketenpartners die hun archiefobjecten willen opslaan in het CDD+, wordt de garantie gegeven dat de objecten gedurende hun wettelijke bewaartermijn authentiek worden opgeslagen. Voor de ketenpartner is het van het grootste belang dat hun informatie op een betrouwbare wijze is opgeslagen en dat de bewijskracht en toegankelijkheid van de oorspronkelijke informatie, onveranderd blijft.

De Archiefwet van 1995 en de hieruit voortvloeiende regelingen ondersteunen deze voorwaarden van opslag. Zij zien er op toe dat gedigitaliseerde archiefstukken dezelfde bewijskracht, bewaartermijn, authenticiteit, betrouwbaarheid en representeerbaarheid hebben als het papieren exemplaar. Dit stelt hoge eisen aan de inrichting en het beheer van het depot.

De hierboven beschreven noodzaak van duurzame opslag geeft nog geen antwoord op de vraag hoe het CDD+ moet worden ingericht om aan de voorwaarden van digitale duurzaamheid te voldoen. De keuze voor de meest geschikte bewaarstrategie voor een bepaald bestandsformaat is afhankelijk van een set van eisen die men stelt aan de opgeslagen informatie. De volgende eisen zijn te onderscheiden:
-Bewaareisen, afkomstig van de ketenpartner die archiefstukken in bewaring wil stellen;
-Representatie-eisen, afkomstig van ketenpartners die archiefstukken digitaal willen inzien;
-Bewaarproces-eisen, afkomstig van raadplegende ketenpartners en de Justitiële Informatiedienst.