De voordelen van het CDD+ op een rij

De voordelen van het CDD+ op een rij

Dankzij het Centraal Digitaal Depot (CDD+) met bijbehorende dienstverlening is het mogelijk om binnen archiefwettelijke kaders te komen tot:

  • eén digitale werkstroom;
  • een gestandaardiseerd elektronisch dossier;
  • directe en 24/7 toegankelijkheid vanaf de werkplek tot het archief;
  • geautoriseerde omzetting van papieren documenten in digitale documenten met behoud van bewijskracht;
  • digitale duurzaamheid;
  • integratie van het digitale archief met andere bedrijfsprocessystemen;
  • uitwisseling in de keten.

Daarmee mogen we het CDD+ een van de verst ontwikkelde e-depots in het land noemen. In een recent rapport (-> http://www.erfgoedinspectie.nl/toezichtvelden/archieven/publicaties/rapport/2015/11/24/onvoltooid-verleden ) van de Erfgoedinspectie wordt het CDD+ aangemerkt als `één van weinige digitale depots in Nederland waar ervaring is opgedaan met het grootschalig naar binnenhalen van digitaal archief’.