Aansluiten op het CDD+

Aansluiten op het CDD+

Het aansluiten van een organisatie en haar archieven op het Centraal Digitaal Depot+ (CDD+) van de Justitiƫle Informatiedienst kent een specifieke aanpak. Justid heeft hiervoor een standaardfasering ontwikkeld, die zo veel mogelijk garanties geeft voor een succesvolle aansluiting. In dit traject wordt de partner stap voor stap op weg geholpen naar een goed werkend digitaal informatiebeheer en uitwisseling van documenten met anderen.

Het traject begint met een vooronderzoek, dat bestaat uit het in kaart brengen van wet- en regelgeving die van toepassing is op het archief van de aan te sluiten organisatie, de vereiste metadata, werkprocessen en technische randvoorwaarden.

Tijdens de specificatiefase worden handboeken, werkprocesbeschrijvingen en procedures opgesteld. Deze producten zijn mede nodig om een besluit tot vervanging te kunnen nemen.

In de realisatiefase wordt de koppeling met het CDD+ aangemaakt en getest, het archief ingericht en zo nodig een vervangingstraject ingezet voor niet-digitale informatie. Tenslotte kunnen tijdens de implementatie het deponeren en raadplegen in het CDD+ definitief worden toegepast.

Organisaties die gebruik maken van het CDD+ blijven altijd eigenaar van en verantwoordelijk voor hun eigen archief. Dat wil zeggen dat beheershandelingen, zoals het metadateren, het toekennen en ontnemen van toegangsrechten en het vernietigen of overbrengen van archiefobjecten, niet zonder hun toestemming worden uitgevoerd. Justid voert alleen het beheer uit.

Voor meer informatie over het aansluittraject zie ons -> stappenplan en de -> aansluitvoorwaarden.