Digitaal opvragen uittreksels Justitiële Documentatie

De Justitiële Informatiedienst (Justid) heeft een internetapplicatie ontwikkeld voor het digitaal opvragen van uittreksels Justitiële Documentatie. Dit versnelt het proces rond aanvragen van deze uittreksels aanzienlijk.

Binnen bijvoorbeeld de gemeente worden door verschillende afdelingen voor diverse doeleinden uittreksels Justitiële Documentatie opgevraagd. Zoals bijvoorbeeld in het proces vergunningsaanvraag voor Drank- en Horeca of ten behoeve van het uitbrengen van een advies in het kader van een Koninklijke Onderscheiding.

Op dit moment worden uittreksels door enkele gemeenten nog schriftelijk (per post) opgevraagd. Dit proces duurt in totaal zo’n twee weken. Door middel van de nieuwe functionaliteit, die door gemeenteambtenaren maar ook door andere organisaties via eHerkenning kan worden benaderd, is het uittreksel vrijwel direct digitaal beschikbaar. Dit zorgt voor een sneller en veiliger proces.

De voordelen van een digitaal proces:

  1. Het uittreksel is sneller digitaal beschikbaar.
  2. Een bevraging voor bijvoorbeeld een vergunning kan in één keer worden afgehandeld en is niet meer afhankelijk van de doorlooptijd van levering van het uittreksel.
  3. Het proces is veiliger, omdat er bijvoorbeeld geen risico meer is van verloren geraakte poststukken.
  4. Alle opvragingen van de Justitiële Documentatie worden door Justid gelogd. Op deze manier registeren wij wie er welke informatie uit het systeem opvraagt (controlefunctie).


De gehele organisatie rondom de aanschaf en de uitgifte van de eHerkenningsmiddelen, alsook de gehele systeemtoegangsverlening vraagt om de juiste afstemming, planning en begeleiding. Een nauwe samenwerking tussen diverse organisaties en de Justitiële Informatiedienst is hierin dan ook essentieel.

Aanmelden

Om aan te sluiten dient uw organisatie een aantal voorbereidingen te treffen. Informeer voordat u zich aanmeldt of misschien een collega uw organisatie al heeft aangemeld. Als "aanmelder" meldt u zich aan namens uw organisatie. U kunt zich niet persoonlijk aanmelden! Door onderstaand formulier in te vullen, ontvangt u nadere informatie hoe u als organisatie kunt aansluiten. Let op: Mocht u een foutmelding krijgen, maak dan een printscreen van uw aanmelding en mail dit naar info@justid.nl. Uw aanmelding wordt dan alsnog in behandeling genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met onze Frontoffice. De Frontoffice is bereikbaar van 07.30 tot 17.30 uur, telefoonnummer 088 998 90 00 of per email: info@justid.nl.

Aanmelding digitaal opvragen uittreksels Justitiële Documentatie

  • Aanmelding
  • 2

Vul bovenstaande code hieronder in.