Vraag en antwoord 7

Waar kan ik het uittreksel inzien?

U kunt het uittreksel inzien bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar u woont.