Vraag en antwoord 4

Kan ik een spoedverzoek indienen? Zo ja, hoe?

U kunt aangeven dat spoed is geboden bij uw inzageverzoek. Indien mogelijk wordt uw verzoek dan met voorrang behandeld.