Wie zijn wij?

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Om als partner in de keten het werk goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om altijd over actuele informatie te beschikken. De Justitiële Informatiedienst maakt voor de ketenpartners het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk. Wie is het en wat weten we al van deze persoon? Dat is de informatie die de Justitiële Informatiedienst kan leveren.

Wij ontsluiten digitale justitiële gegevens voor ketenpartners; veilig, op tijd, op maat en op niveau. Hiervoor beheren wij een aantal ketenbrede informatiesystemen. Onze dienstverlening is binnen Justitie en Veiligheid breed ondersteunend aan de (primaire) werkprocessen van de ketenpartners.

De Justitiële informatiedienst faciliteert daarmee de digitale informatie-uitwisseling in de ketens. Tijdige en juiste informatie voor de ketenpartners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.