Informatie justitiabelen jeugd

Informatie justitiabelen jeugd

Gemeentelijke en justitiële partijen wisselen met elkaar informatie uit over een kind dat jeugdbescherming of jeugdreclassering ontvangt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek tot onderzoek in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. Of informatie over een maatregel jeugdreclassering. Het kan ook gaan om een melding van de politie als de veiligheid van het kind in gevaar is. De uitwisseling van deze gegevens verloopt veilig via een elektronisch systeem dat Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) heet.

Met het digitale systeem CORV sturen gemeentelijke en justitiële partijen elkaar berichten toe zoals: Een verzoek tot onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel door de gemeente aan de Raad van de Kinderbescherming. Dit gebeurt als er verder onderzoek door de Raad naar de opvoedingssituatie van het kind gewenst is.
Beperkte, niet inhoudelijke informatie over een opgelegde justitiële maatregel die een organisatie van justitie de gemeente toestuurt. Bijvoorbeeld een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

Een zorgmelding van de politie naar de gemeente of een Veilig Thuisorganisatie. Een zorgmelding wordt gestuurd als er zorgen bestaan over de veiligheid van een kind of jongere.

De aangesloten partijen bij CORV zijn:

Gemeenten en justitiële organisaties delen digitaal formele berichten over kinderen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. CORV garandeert in tegenstelling tot briefverkeer per post dat het bericht altijd bij de juiste instantie terecht komt.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een handreiking over CORV en een video met uitleg over CORV online beschikbaar.