Identiteitsvaststelling

Identiteitsvaststelling

Het is maatschappelijk van groot belang dat de strafrechtketen effectief en efficiënt functioneert. Daarvoor is onder meer nodig dat bij de behandeling van een zaak op een zo vroeg mogelijk moment op een eenduidige manier de identiteit van een justitiabele wordt vastgesteld.

De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de verschillende ketenpartners door het mogelijk te maken om gegevens van een persoon direct te verifiëren. Zo kan worden vastgesteld of de betrokkene al eerder met Justitie in aanraking is geweest of niet. In de rol van Matching Autoriteit (MA) bepaalt de Justitiële Informatiedienst op dat moment ook de precieze persoonsaanduiding. De Matching Autoriteit levert op deze manier een bijdrage aan het beperken van vervuiling in registratiesystemen en het tegengaan van identiteitsfraude, waardoor een betere informatie-uitwisseling tot stand komt.