Digitaal archief

Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) is dé gemeenschappelijke voorziening voor de duurzame toegankelijkheid en uitwisseling van digitale documenten, het digitaal archief. Met het CDD+ beschikt de Justitiële Informatiedienst over een gemeenschappelijke voorziening voor het duurzaam toegankelijk houden en uitwisselen van digitale informatie tussen de ketenpartners in de justitiële ketens, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Digitaal Archiveren

Informatie fysiek op papier uitwisselen kost tijd en soms zijn documenten niet meer terug te vinden. Door de inzet van het CDD+, waarmee snel informatie van de ene organisatie naar de andere organisatie gaat, bestaat volstrekte zekerheid over de status van de documenten die worden uitgewisseld. Er worden alleen maar documenten uitgewisseld waarvan de verstrekkende partij heeft aangegeven dat het definitieve documenten zijn waardoor de volgende partij daarop kan vertrouwen. Daarmee is meer snelheid en zekerheid gecreëerd in informatie-uitwisseling tussen de partijen in de strafrecht- en de vreemdelingenketen.

Het CDD+ is bedoeld voor alle organisaties binnen het domein van Justitie en Veiligheid. Het CDD+ ondersteunt het inrichten en optimaliseren van digitaal werken in de justitiële ketens. Hoe meer justitiële ketenpartners aansluiten op het CDD+, hoe sneller, gemakkelijker en completer het uitwisselen van informatie tussen de partners.

Het CDD+ is in eerste instantie ontwikkeld als een archiefvoorziening. Het heeft zich nu ontwikkeld naar een dynamische uitwisselingsvoorziening. Het CDD+ biedt real- time ondersteuning aan het primaire proces van de strafrecht- en de vreemdelingenketen. Deze doorontwikkeling betekent uiteraard ook het nodige voor de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst. De komende tijd wordt intensief met de ketenpartners samengewerkt om dit verder vorm te geven.