Dienstverlening

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is onze dienstverlening breed ondersteunend aan de (primaire) werkprocessen van de ketenpartners. We faciliteren daarmee de digitale informatie-uitwisseling in de ketens, zodat de ene hand van Justitie weet wat de andere doet. Tijdige, juiste en volledige informatie voor de ketenpartners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Er wordt continu en overal informatie over ons verzameld.

  Wat eten we graag? Reizen we met de trein of liever met de auto? Welke films kijken we?

  Die data wordt bijvoorbeeld gebruikt om gericht en efficiënt reclame te maken. Binnen het domein van de justitiële ketens wordt ook informatie over personen verzameld.

  Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, over een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning…

  Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt met veel zorg behandeld. Het is namelijk van groot belang dat de juiste en volledige informatie beschikbaar is voor bevoegden. Er daar komen wij in beeld.

  Wij zijn Justid!

  De justitiële informatiedienst.

  Een slimme en unieke organisatie die zorgt dat de ene hand van justitie weet wat de andere doet.

  Dat doen we door een integer en integraal persoonsbeeld beschikbaar te maken voor onze partners.

  
En dat begint allemaal bij het aanhouden van een verdachte door de politie. 

  Aan de hand van een identiteitsbewijs, vingerafdrukken en een foto wordt een eerste persoonsbeeld digitaal opgesteld.

  Wij zorgen er voor dat die gegevens duurzaam digitaal beschikbaar zijn ook voor andere partners in de justitiële ketens; op tijd, op maat en op niveau.

  Omdat wij met alle ketenpartners te maken hebben, spelen wij een cruciale rol in de informatievoorziening.

  Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon; een integer persoonsbeeld noemen we dat.

  Daarnaast zorgen we dat dat persoonsbeeld zo volledig mogelijk is. Dat noemen we een integraal persoonsbeeld

  Op die manier hebben onze partners direct inzicht in de actuele gegevens over een persoon en hoeven zij niet meer te wachten op allerlei papieren dossiers.

  Door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren, maken wij dit mogelijk. Natuurlijk in nauwe samenwerking met onze partners.

  Simpel gezegd, Justid zorgt ervoor dat de partners binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdig over de juiste en volledige informatie kunnen beschikken.

  En die cruciale rol van informatiespecialist spelen we, naast de strafrechtketen, ook in de Jeugd- en Vreemdelingenketen.

  Dat maakt de Rechtshandhaving en Rechtspleging in Nederland effectiever en efficiënter.

  Vanuit de locaties Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Zutphen zijn we het doen wij ons werk.

  En daarnaast zijn we ook nog een belangrijke gesprekspartner in Europa.

  En daarmee dragen we bij aan een veiliger en rechtvaardigere samenleving.


  Wij zijn Justid!



   

Primaire taak

Het toegankelijk maken van een integer en integraal persoonsbeeld is de primaire taak van de Justitiële Informatiedienst. De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de partners in de justitiële ketens daarbij op meerdere manieren:

 • Het opbouwen en ontsluiten van de persoonsinformatie gedurende het traject door de keten
 • Het ontsluiten van informatie over zaken, dossiers en feiten ten behoeve van het primaire proces van de ketenpartners
 • Het tot stand brengen van elektronische informatie-uitwisselingen tussen ketenpartners
 • Het archiveren en beschikbaar stellen van digitale documenten en dossiers van ketenpartners

Ook geeft de Justitiële Informatiedienst namens de minister van Justitie en Veiligheid de strafrechtsketennummers (SKN’s) van verdachten uit en vervult de Justitiële Informatiedienst de rol van Matching Autoriteit. De Justitiële Informatiedienst beheert en onderhoudt belangrijke ketenvoorzieningen als de Strafrechtsketendatabank (SKDB), het Justitieel documentatiesysteem (JDS), het Informatieportaal Justitiabelen (Injus), het Generiek Casus Ondersteunend Systeem (GCOS), het Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) en het Centraal Digitaal Depot (CDD).